english deutsch русский po polski
booking.com trip advisor facebook instagram

Partnerství s NDM

VZLETY A PÁDY - balet

Vážené dámy, vážení pánové!

Dovolte mi, abych Vám poděkoval za přízeň, kterou jste po celý rok 2019 věnovali Národnímu divadlu moravskoslezskému. Velmi si vážíme toho, že jste našimi stálými diváky a věřím, že Vám návštěvy našich divadel přinášejí potěšení.

Přeji Vám jménem svým, jménem vedení divadla a členů jednotlivých uměleckých souborů krásné a klidné Vánoce v kruhu Vašich blízkých a do nového roku 2020 úspěch, nové pozitivní výzvy, zdraví a štěstí.

Nový rok 2020 přinese novinky, které pro Vás připravují všechny čtyři soubory NDM. "Dvacítkový" premiérový plán najdete v příloze. Za Národní divadlo moravskoslezské bych si přál, abyste v našich divadlech zažívali i nadále mnoho inspirativních a radostných setkání s krásou v jakékoli podobě a tu sílu katarze, kterou dokáže přinést setkání člověka s kvalitním uměleckým dílem. Těšíme se na Vás!

Rok 2020 ale také přinese loučení s úspěšnými a krásnými díly, která uvolní místo těm novým. Zveme Vás, naše příznivce, na poslední dvě uvedení baletní inscenace VZLETY A PÁDY, která je složena ze tří nádherných choreografií:  Jiřího Kyliána s názvem Křídla z vosku, Alice autorů Denise Untily a Michelle Yamamoto a Útěk obra Jiřího Pokorného. Přijďte se spolu s námi rozloučit se současnými baletními díly, jejichž spojující myšlenkou je hledání vlastní cesty za svobodou. Hrajeme v Divadle Jiřího Myrona už pouze 7. ledna a v derniéře 8. ledna 2020 vžd! y od 18:30.


S úctou Jiří Nekvasil
ředitel NDM
HOTEL Palác Elektra v Ostravě hodnocení