english deutsch русский po polski
booking.com trip advisor facebook instagram

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PRAVIDLA POBYTU SE SPOLEČENSKÝMI ZVÍŘATY

Náš hotel umožňuje ubytování s Vašimi domácími mazlíčky

 

Podmínky ubytování se zvířetem:

 

  • Hosté s vychovanými domácími zvířaty od 6 měsíců jsou v našem hotelu vítáni. Poplatek za každé zvíře je účtován dle platného ceníku. Táto částka představuje úplatu za zvýšené náklady na úklid a čištění ubytovacích prostor.
  • Z důvodu zachování komfortu zákazníků je možné v jednom pokoji ubytovat maximálně 1 zvíře střední nebo velké rasy nebo maximálně 2 zvířata malé rasy. Případně požadavky na výjimku je možné výhradně se souhlasem odpovědného zaměstnance ubytovatele nebo vedení hotelu.
  • Odpovědnost za jakékoli škody způsobené na majetku hotelu nebo jiných ubytovaných hostů a jiných osob nacházejících se v hotelu, včetně zaměstnanců ubytovatele, nese majitel domácího zvířete (host ubytovaný s domácím zvířetem s vědomím i bez vědomí provozovatele hotelu) bez omezení. V případě vzniku škody na majetku hotelu je majitel domácího zvířete (host ubytovaný s domácím zvířetem) povinen nahradit škodu v celém rozsahu. Náhrada škody je splatná na základě vyúčtování výše škody předložené zákazníkovi ve lhůtě splatnosti určené ubytovatelem.
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku nebo na ostatním zařízení, které slouží k odpočinku hosta.
  • Poplatek za pobyt zvířete se účtuje předem. Rezervací pobytu a uhrazením poplatku za ubytování s domácím zvířetem host prohlašuje, že byl s těmito pravidly seznámen.
  • Host bere na vědomí, že v případě porušení těchto pravidel je ubytovatel oprávněn odmítnout ubytování hosta s domácím zvířetem, resp. ubytování domácího zvířete ukončit, a to bez práva hosta na jakoukoliv finanční či nefinanční náhradu.
  • Při neohlášení pobytu se zvířetem, si vyhrazujeme právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč na každou noc pobytu.

 


HOTEL Palác Elektra v Ostravě hodnocení