english deutsch русский po polski
booking.com trip advisor facebook instagram

Partnerství s NDM

HUBIČKA - opera

Vážené dámy, vážení pánové!
Dovolte mi, abych Vás spolu s hudebním ředitelem souboru opery Národního divadla moravskoslezského Markem Šedivým srdečně pozval do Divadla Antonína Dvořáka na premiéry opery Bedřicha Smetany (1824 - 1884) HUBIČKA.
Premiéra je ve čtvrtek 23. září od 18.30 hodin, druhá premiéra v sobotu 25. září.

HUBIČKA je šestou operou Bedřicha Smetany. Svou premiéru měla v roce 1876. Vznikla v období pro skladatele velice tragickém. V roce 1874 Bedřich Smetana zcela ohluchl a vedle fatálních zdravotních problémů nastoupily i problémy existenční. Přesto nalezne skladatel opět tvůrčí sílu a schopnost navzdory osudu skládat hudbu. V poslední dekádě svého života vytváří svá mnohá vrcholná díla. Vedle tří dokončených oper jsou to skladby sólové a komorní, ale také cyklus symfonických básní Má vlast!

Hubička představuje pro skladatele zároveň první spolupráci s libretistkou Eliškou Krásnohorskou (1847–1920). Básnivé libreto, vycházející ze stejnojmenné povídky Karoliny Světlé (1830–1899), poskytlo Smetanovi prostor pro mistrovské, velmi niterné zpracování zdánlivě prostého příběhu z podhorského venkova. Nechybí v něm vroucnost, něha, hluboký psychologický ponor i cituplná, melodicky bohatá hudba. Hubička zaznamenala velký úspěch, stala se po Prodané nevěstě nejhranější operou skladatele. 
V Ostravě byla Hubička v roce 1919 druhým operním titulem nastudovaným v prvním měsíci existence Národního divadla moravskoslezského. Po roce 1989 se Smetanovy opery nehrají příliš často. Je to velká škoda, neboť se jedná o pozoruhodná, i pro člověka dneška velmi inspirativní setkání! V současné době je Národní divadlo moravskoslezské jediným divadlem na světě, které má aktuálně Hubičku Bedřicha Smetany na repertoáru.

Bedřich Smetana je nezpochybnitelným zakladatelem moderní české hudby a opery. I proto se opera NDM, opět jako jediný operní dům na světě, rozhodla realizovat v roce 2024, v roce 200. výročí narození Bedřicha Smetany (zároveň si v tomto roce připomeneme i 140. výročí skladatelova úmrtí) kompletní provedení všech dokončených oper Bedřicha Smetany v projektu Smetanovský operní cyklus Ostrava 2024. Naše nová inscenace Hubičky je dalším příspěvkem do tohoto cyklu.

Novou inscenaci připravili: hudební nastudování a dirigent Marek Šedivý, režie Jiří Nekvasil, scéna Jakub Kopecký, kostýmy Simona Rybáková. V hlavních rolích Vendulky a Lukáše alternují Veronika Rovná / Lívia Obručník Vénosová a Luciano Mastro / Martin Šrejma.


Těšíme se na Vás!
Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského


HOTEL Palác Elektra v Ostravě hodnocení