english deutsch русский po polski
booking.com trip advisor facebook instagram

Partnerství s NDM

Premiéra - TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA opera

Vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abychom Vás společně s hudebním ředitelem opery Jakubem Kleckerem srdečně pozvali na premiéru opery TŘI PŘÁNÍ aneb VRTKAVOSTI ŽIVOTA, která je první premiérou této 97. divadelní sezóny. Tři přání Bohuslava Martinů jsou skladatelovou třetí dokončenou operou a patří k výrazným originálním experimentům kombinujícím operu s filmem.

 

Opera-film o třech dějstvích s prologem a epilogem z roku 1929

Libreto Georges Ribemont-Dessaignes (1884–1974)

 

HUDEBNÍ NASTUDOVÁNÍ     JAKUB KLECKER

DIRIGENT     JAKUB KLECKER / ROBERT KRUŽÍK

REŽIE     JIŘÍ NEKVASIL

SCÉNA     DANIEL DVOŘÁK

KOSTÝMY     SYLVA ZIMULA HANÁKOVÁ

POHYBOVÁ SPOLUPRÁCE     LENKA DŘÍMALOVÁ, JANA TOMSOVÁ

SBORMISTR     JURIJ GALATENKO

DRAMATURGIE     EVA MIKULÁŠKOVÁ

 

Premiéry 15. a 17. října 2015 v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.

 

Nastudování v českém překladu Václava Renče

Projekt se koná za laskavé podpory Nadace Bohuslava Martinů

 

 


HOTEL Palác Elektra v Ostravě hodnocení