english deutsch русский po polski
booking.com trip advisor facebook instagram

Partnerství s NDM

Přednáška FENOMÉN SHAKESPEARE

 

Vážené dámy, vážení pánové,

 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na slavnostní zahájení celoročního celoměstského projektu ostravské kulturní scény SHAKESPEARE OSTRAVA 2016,

a to na 25. ledna 2016 v 18.30 hodin do Divadla Antonína Dvořáka na přednášku profesora Martina Hilského pod názvem FENOMÉN SHAKESPEARE.

 

400 let od úmrtí největšího dramatika všech dob Williama Shakespeara (zemřel dne 23. dubna 1616) je výročím, které reflektuje v tomto roce celý kulturní svět! Jeho dramatické a básnické dílo zdaleka přesahující rámec divadla ovlivnilo a inspirovalo řadu tvůrců i myslitelů v následných čtyřech stoletích.

Stalo se i výrazným impulzem pro ostravské kulturní a vzdělávací instituce k propojení aktivit a programů spojených s Williamem Shakespearem – s jeho osobností, dílem i inspiračním vlivem na jiné umělecké i vědní obory. Projekt Shakespeare Ostrava 2016 chce zároveň svým zajímavým atraktivním celoročním programem a spoluprací všech zapojených institucí a dalších subjektů prezentovat Ostravu jako aktivní, tvůrčí a otevřený kulturní prostor.

Projekt Shakespeare Ostrava 2016 je v průběhu celého roku otevřen dalším nápadům, podnětům a aktivitám.


HOTEL Palác Elektra v Ostravě hodnocení